Wisceralna terapia trzewi – jest to terapia manualna polegająca na stymulacji poszczególnych narządów wewnętrznych jamy brzusznej.

Jest ona metodą terapii układów:
– żołądkowo-jelitowego,
– moczowego,
– płciowego,
– oddechowego,
– krążenia,
– nerwowego.

Techniki tej terapii oddziałują także w sposób bezpośredni i pośredni na układ szkieletowy i mięśniowy organizmu.

W gabinecie stosowana jest przede wszystkim jedna z odmian wisceralnej terapii trzewi funkcjonująca także pod nazwą: Starosłowiański Masaż Brzucha i Funkcjonalna Terapia Trzewi.