Masaż tkanek głębokich (MTG) – jest to inna forma leczenia bólu oparta na terapii powięziowej. Masaż tkanek głębokich to terapia polegająca na opracowywaniu tkanek mięśniowo-powięziowych niedostępnych przy stosowaniu masażu klasycznego czy sportowego. Dzięki tej technice możliwe jest lepsze niż dotychczas dostosowanie terapii do konkretnej jednostki chorobowej. Za pomocą tego masażu zmniejsza się stan napięcia mięśniowego i powięziowego, korygowane są wady i leczone dysfunkcje narządu ruchu.

Technika ta podobnie jak FDM jest najnowszą i najefektywniejszą metodą pracy stosowaną w zapobieganiu i usuwaniu skutków uprawiania sportu wyczynowego.

MTG jest także dużo skuteczniejszą metodą leczenia bólu niż masaż klasyczny, którą można też stosować z dobrymi efektami w leczeniu dzieci oraz osób w podeszłym wieku.