Codziennie przeżywane stresy i napięcia emocjonalne mają istotnie negatywny wpływ na powstawanie nieprawidłowych napięć mięśniowo-powięziowych, co objawia się różnorodnymi niespecyficznymi bólami, a także ograniczeniami ruchowymi.

W gabinecie oprócz szeregu zabiegów leczniczych i relaksacyjnych można skorzystać z terapii ukierunkowanych na znoszenie/zmniejszanie napięcia nerwowego będącego skutkiem przewlekłego stresu i przeżytych traum.

Stosowane techniki są bardzo delikatne i całkowicie nieinwazyjne. Zabiegi są przyjemne i głęboko relaksujące, w czasie których pacjent zazwyczaj zasypia, co pomaga w dogłębnym „zresetowaniu” organizmu.

Efektem terapii jest zazwyczaj poczucie głębokiego wyciszenia, a równocześnie większej energii i siły do działania, otwierania się nowych możliwości i życiowej aktywności.

Zabiegi o największej skuteczności w tym zakresie to: terapia Bars, neuromasaż twarzy i głowy, Facelift oraz mikrokinezyterapia i refleksoterapia twarzy i głowy oraz terapia nerwu błędnego.

Zabiegi te można łączyć. Czas trwania zabiegów to minimum 60 minut, przy czym zalecana długość to 90-120 minut. Uwarunkowane jest to rodzajem zabiegu, a przede wszystkim stopniem napięcia i w konsekwencji czasem jaki organizm potrzebuje na osiągnięcie maksymalnego odprężenia.