MASAŻ SEGMENTARNY – jeden z rodzaju masaży leczniczych. Znajduje on szczególne zastosowanie w leczeniu chorób narządów wewnętrznych.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA MASAŻU SEGMENTARNEGO:

 • czynnościowe i przewlekłe choroby narządów wewnętrznych
 • zaburzenia krążenia
 • czynnościowe, zwyrodnieniowe i przewlekłe gośćcowe choroby kręgosłupa, stawów i tkanek miękkich
 • stany pourazowe (skręcenia, zwichnięcia, złamania)
 • zaburzenia wegetatywnego układu nerwowego
 • zaburzenia w funkcjonowaniu gruczołów wewnątrzwydzielniczych

PRZECIWWSKAZANIA DO STOSOWANIA MASAŻU SEGMENTARNEGO:

 • brak zmian odruchowych
 • ostre bakteryjne zapalenia tkanek i narządów wymagające interwencji chirurgicznej
 • zakażenia przebiegające z wysoką temperaturą
 • ostre stany zapalne
 • krwawienia i krwotoki oraz groźba ich wystąpienia
 • nowotwory