Kinezjologiaocenia fizyczne, psychoemocjonalne i energetyczne aspekty zdrowotne organizmu. Korzystamy z manualnych testów mięśniowych, poprzez które sprawdzamy zależności między pracą mięśni a działaniem mózgu. Metoda ta rozpoznaje zaburzenia narządu ruchu, organów wewnętrznych oraz sfery psychicznej i emocjonalnej człowieka.

Zgodnie z teorią kinezjologii, a także z najnowszą wiedzą psychologiczną, nasze ciało zapamiętuje wszelkie doświadczenia, emocje i sytuacje z naszego życia. Zarówno pozytywne jak i negatywne. Wszystkie one mają wpływ na podświadome funkcjonowanie naszego organizmu.

Zablokowany stres, negatywne emocje jak np. lęk, gniew, żal, zawiść itp. mogą doprowadzić do dysfunkcji na poziomie fizycznym, emocjonalnym, a nawet psychicznym. Jeśli w dzieciństwie doświadczyliśmy traumy (np. śmierć bliskiej osoby) czy stresu (np. strach przed pijanym ojcem czy strach przed karą za rozbitą szklankę), to w ciągu całego życia to doświadczenie ma wpływ na nasze decyzje, plany, reakcje choć możemy tego nie dostrzegać.
Trzeba pamiętać także, że nasze stany emocjonalne, a przede wszystkim myśli, mają ogromny wpływ na funkcjonowanie organizmu – w momencie stresu wytwarza się ponad 100 hormonów stresu!
Rozmyślanie o tym co się stało (pozytywnego czy negatywnego) czy co nastąpi w przyszłości (pozytywnego czy negatywnego) uruchamia takie same procesy w naszym ciele jak sytuacja z „tu i teraz”.
Dlatego tak ważne jest kontrolowanie swoich myśli!

Brain Formatting to delikatna technika, dzięki której możemy uzyskać dostęp do poszczególnych stref układu nerwowego (mózg, układ limbiczny, móżdżek, szyszynka, itd.) w celu usunięcia z niego nagromadzonych blokad emocjonalnych powodujących dysfunkcje psychosomatyczne. Dzięki BF możemy uwolnić stres z poszczególnych struktur mózgu i przywrócić równowagę układu nerwowego.

Poprzez zastosowanie testu mięśniowego lokalizuje się punkty będące w dysharmonii, a następnie doprowadzamy je do stanu równowagi za pomocą technik neurokinezjologicznych.

 

Physiology Formatting wykorzystuje najnowsze odkrycia współczesnej neurologii w celu uwolnienia stresu z poszczególnych organów. Tutaj również stosuje się delikatny dotyk.

PF daje holistyczny ogląd ludzkiego ciała, a jej celem jest rozpoznanie stresów zarówno fizycznych, jak i energetycznych oraz przywrócenie narządów, organów, układów do równowagi. Przy użyciu określonych procedur neuroenergetycznej kinezjologii uwalniamy blokady fizyczne w ciele, uczucie zmęczenia i stresu. Często cofają się symptomy chorobowe, ulega poprawie kondycja poszczególnych organów i całego ciała.

PF pomaga odbudować naszą fizjologię, biochemię, energetykę i strukturę psychiczną.